Pomoc na diaľku prestavuje vzdialený prístup do Vášho počítača na diaľku. T.j. bez nutnosti fyzickej prítomnosti technika u Vás.


Jedinečným produktom je možnosť zavolať pomoc na diaľku. V tomto prípade sa vytvorí spojenie cez Internet a kvalifikovaný pracovník nášho servisu Vám bude môcť pomôcť pri odstránení poruchy.


Ako to funguje?

Jednoducho! Váš počítač sa pomocou siete Internet spojí s počítačom nášho servisu kde potom náš pracovník uvidí pracovnú plochu Vašej obrazovky počítača tak, ako keby sedel vedľa Vás.


Ako je to bezpečné?

Rovnako ako keby ste si objednali toho istého servisného technika k Vám a sedel by vedľa Vás. Vy spojenie inicializujete a môžete ho kedykoľvek zrušiť. Tak isto sa spojenie zruší ak sa pracovník linky Pomoci na diaľku odpojí. Opätovné spojenie sa môže znova nadviazať len na Váš pokyn.