TESTOVACIA PREVÁDZKAAby Vám mohla byť poskytnutá Pomoc na diaľku,

musíte zavolať na tel. číslo:


(033) 640 47 83


a vyžiadať si pracovníka linky Pomoci na diaľku.